skip to Main Content

24 maja 2016 r. weszło w życie unijne Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO)

Szanowni Klienci,

ze względu na zmiany w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych, pragniemy poinformować , że Państwa dane osobowe znajdują się w naszej bazie danych w związku z udzieloną przez Państwa zgodą. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE ) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( nazwa RODO) informujemy że :

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest ELDOMIX Andrzej Konowalski, ul. K.Ujejskiego 19C, 85-168 Bydgoszcz, NIP 953-109-25-54, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

2. Z administratorem można się kontaktować pisemnie za pomocą poczty na adres firmy lub e-mail : biuro@eldomix.com.pl

3. Inspektorem ochrony danych w ELDOMIX Andrzej Konowalski jest Agnieszka Cisowska : reklama@eldomix.com.pl.

4. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art.6 ust 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora polegających na oferowaniu i sprzedaży towarów i usług, przesyłaniu informacji o ofertach i dostępnych promocjach ustaleniu i dochodzeniu roszczeń oraz weryfikacji wiarygodności płatniczej.

5. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym na zlecenie administratora np. : firmą wykonującym usługi księgowe oraz prawne, operatorom pocztowym i firmą kurierskim, firmą windykacyjnym oraz sądom lub organom ścigania – jeżeli wystąpią ze stosownym żądaniem w oparciu o określona podstawę prawną.

6. Przetwarzanie danych obejmuje następujące kategorie danych: imię i nazwisko, dane firmy, dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu), nr rachunku bankowego.

7. Państwa dane osobowe są przetwarzane ręcznie.

8. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora wynikającym z procesów biznesowych.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia i wykonania umowy.

10. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

11. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:
– żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych
– żądania od Administratora sprostowania swoich danych osobowych
– żądania od Administratora usunięcia swoich danych osobowych, tzw. ” prawo do bycia zapomnianym „
– żądanie od Administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
– przenoszenia swoich danych osobowych
– wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Dokumenty do pobrania:

Polityka_prywatności

Instrukcja_Zarządzania_Systemem_informatycznym

Back To Top